Dzimšanas, miršanas un laulības apliecības

 

18.02.2021.

 

Laulības noslēgšanas, dzimšanas un miršanas fakta reģistrācija tiek apliecināta ar apliecības izsniegšanu.
Ja apliecība nozaudēta vai sabojāta, personām to izsniedz atkārtoti vai arī izsniedz izziņu par attiecīgā civilstāvokļa akta (dzimšanas, miršanas un laulības) reģistrāciju.

CSS Collapse

1. Kādos gadījumos ir jāpieprasa atkārtotais dokuments? 1. Kādos gadījumos ir jāpieprasa atkārtotais dokuments?
2. Kas ir tiesīgs saņemt atkārtotos dokumentus? 2. Kas ir tiesīgs saņemt atkārtotos dokumentus?
3. Dokumentu pieprasīšana un saņemšana 3. Dokumentu pieprasīšana un saņemšana
4. Kas jānorāda iesniegumā? 4. Kas jānorāda iesniegumā?
5. Dokumenti, kas jāpievieno iesniegumam 5. Dokumenti, kas jāpievieno iesniegumam
7. Maksa par atkārtotu dokumentu saņemšanu 7. Maksa par atkārtotu dokumentu saņemšanu
8. Dokumentu nosūtīšana personai uz ārvalstīm, ja personas civilstāvokļa akts ir reģistrēts Latvijā 8. Dokumentu nosūtīšana personai uz ārvalstīm, ja personas civilstāvokļa akts ir reģistrēts Latvijā
9. Dokumentu pieprasīšana no ārvalstīm 9. Dokumentu pieprasīšana no ārvalstīm
10. Noderīgi 10. Noderīgi