Pilngadības iestāšanās

 

24.10.2022.

 

Par pilngadīgu Latvijā uzskata cilvēku, kas sasniedzis 18 gadu vecumu un kļūst juridiski atbildīgs par savu rīcību. Tikai pilngadīgai personai Latvijā likums ļauj iegūt vadītāja apliecību, doties uz vēlēšanām, apprecēties bez vecāku vai aizbildņa piekrišanas utt., tomēr, arī pirms astoņpadsmitās dzimšanas dienas ir zīmīgi vecuma sliekšņi, piemēram 14 un 16 gadu, kuri sniedz vairāk brīvības un tiesību, kā arī vairāk atbildības.
Sasniedzot pilngadību, paveras plašas iespējas lietot visdažādākos e-pakalpojumus, kas atvieglos ikdienā nepieciešamu darbību veikšanu un komunikāciju ar valsti. 

CSS Collapse

1. Personu apliecinošs dokuments 1. Personu apliecinošs dokuments
2. Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības 2. Transportlīdzekļa vadīšanas tiesības
3. Studijas 3. Studijas
4. Dzīvesvietas maiņa 4. Dzīvesvietas maiņa
5. Medicīnas izdevumi un informācija par veselību 5. Medicīnas izdevumi un informācija par veselību
6. Laulības reģistrēšana 6. Laulības reģistrēšana
7. Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti 7. Alimenti, uzturlīdzekļi, pabalsti
8. Atbildība likuma priekšā 8. Atbildība likuma priekšā