Bērna uzturlīdzekļu saņemšana


23.01.2023.

 

Uzturlīdzekļi ir bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa.
Ir situācijas, kad kāds no vecākiem vai abi vecāki bērnam nenodrošina uzturlīdzekļus un uzturlīdzekļu piedziņa no vecāka nav iespējama, tādos gadījumos persona, kuras aprūpē atrodas bērns, var vērsties  Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijā.

 

1. Kā saņemt uzturlīdzekļus? 1. Kā saņemt uzturlīdzekļus?
2. Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda2. Uzturlīdzekļu izmaksa no Uzturlīdzekļu garantiju fonda
3. Uzturlīdzekļu saņemšana minimālajā apmērā 3. Uzturlīdzekļu saņemšana minimālajā apmērā
4. Ja bērnam nav noteikta paternitāte 4. Ja bērnam nav noteikta paternitāte
5. Kā nomainīt konta numuru? 5. Kā nomainīt konta numuru?
6. Kā atteikties no uzturlīdzekļiem?6. Kā atteikties no uzturlīdzekļiem?
7. Ko darīt, ja saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un parādnieka 7. Ko darīt, ja saņem uzturlīdzekļus no Uzturlīdzekļu garantiju fonda un parādnieka
8. Uzturlīdzekļu saņemšana, ja bērnam ir 18 gadi 8. Uzturlīdzekļu saņemšana, ja bērnam ir 18 gadi