Bērna uzturlīdzekļu saņemšana


23.01.2023.

 

Uzturlīdzekļi ir bērna uzturēšanas izdevumi, kurus nodrošināt ir katra vecāka pienākums neatkarīgi no viņa mantas stāvokļa.

Ir situācijas, kad kāds no vecākiem bērnam nenodrošina uzturlīdzekļus un uzturlīdzekļu piedziņa no viņa nav iespējama vai arī tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu piedziņu pilda, bet nenodrošina minimālo uzturlīdzekļu apmēru, tādos gadījumos personai, kuras aprūpē atrodas bērns, ir jāaizpilda noteikta parauga iesniegums par uzturlīdzekļu izmaksu un jāiesniedz Uzturlīdzekļu garantiju fonda administrācijai.

 

1. Kā saņemt uzturlīdzekļus? 1. Kā saņemt uzturlīdzekļus?
2. Gadījumā, ja personai IR tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu 2. Gadījumā, ja personai IR tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu
3. Gadījumā, ja personai NAV tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu 3. Gadījumā, ja personai NAV tiesas nolēmums par uzturlīdzekļu piedziņu
4. Kādos gadījumos NAV IESPĒJAMS tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu saņemšanu nodot zvērinātam tiesu izpildītājam? 4. Kādos gadījumos NAV IESPĒJAMS tiesas nolēmumu par uzturlīdzekļu saņemšanu nodot zvērinātam tiesu izpildītājam?
5. Uzturlīdzekļu saņemšana, ja bērns ir sasniedzis pilngadību un turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā 5. Uzturlīdzekļu saņemšana, ja bērns ir sasniedzis pilngadību un turpina iegūt izglītību Latvijas Republikā
6. Vai ir iespējams saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā? 6. Vai ir iespējams saņemt uzturlīdzekļus lielākā apmērā nekā noteikts tiesas nolēmumā?
7. Kā tiek noteikta uzturlīdzekļu izmaksu? 7. Kā tiek noteikta uzturlīdzekļu izmaksu?
8. Uzturlīdzekļu saņemšana uz citu bankas konta numuru 8. Uzturlīdzekļu saņemšana uz citu bankas konta numuru
9. Kā atteikties no uzturlīdzekļu saņemšanas 9. Kā atteikties no uzturlīdzekļu saņemšanas
10. Situācija, kad uzturlīdzekļus saņem gan no UGF, gan -parādnieka 10. Situācija, kad uzturlīdzekļus saņem gan no UGF, gan -parādnieka