Dzīvojamo ēku un telpu uzturēšana

 

12.03.2019.

 

Ikvienam dzīvojamās ēkas un dzīvokļa īpašniekam pieejami pakalpojumi, kas var palīdzēt veikt ar nekustamo īpašumu saistītās darbības, piemēram, apmaksāt nekustamo īpašuma nodokli, saņemt koku ciršanas atļauju, uzstādīt žogu utt. Ja jums pieder nekustamais īpašums – būve vai telpa, ar dažādu pakalpojumu, tostarp e-pakalpojumu, palīdzību, varat iegūt ne tikai noderīgu informāciju, bet arī nokārtot dažādas formalitātes, saņemt atļaujas un nomaksāt nodokļus.
 

1. Informācija par manu nekustamo īpašumu 1. Informācija par manu nekustamo īpašumu
2. Nekustamā īpašuma nodoklis 2. Nekustamā īpašuma nodoklis
3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi 3. Nekustamā īpašuma apgrūtinājumi
4. Dzīvesvietas deklarēšana 4. Dzīvesvietas deklarēšana
5. Mājokļa atjaunošana 5. Mājokļa atjaunošana
6. Koku stādīšana un ciršana 6. Koku stādīšana un ciršana
7. Teritorijas tīrība, kārtība un apsaimniekošana 7. Teritorijas tīrība, kārtība un apsaimniekošana