Privātmājas būvniecība

 

09.12.2020.

 

Privātmājas būvniecības uzsākšana ir process, kas ietver vairākas darbības ar mērķi saņemt pašvaldības būvvaldes, kuras teritorijā Jūsu īpašums atrodas, izsniegtu atļauju būvniecības uzsākšanai.


Šobrīd ir nodrošināta iespēja ar būvniecības procesu saistītās formalitātes veikt elektroniski Būvniecības informācijas sistēmas (BIS) tīmekļvietnē. BIS tīmekļvietnē iespējams pārraudzīt jauna mājokļa būvniecības procesu, iesniegt un saskaņot nepieciešamos dokumentus būvniecības uzsākšanai, kā arī iegūt informāciju par pašvaldības būvvaldes lēmumiem.


BIS tīmekļvietnes LIETOTĀJA ROKASGRĀMATĀ” ir pieejamas arī video pamācības, kas palīdzēs soli pa solim saņemt būvatļauju.


Kas ir nepieciešams, lai darbotos BIS tīmekļvietnē?

 

Ja Latvijas iedzīvotājam nav internetbankas vai eID kartes, lai autentificētos sistēmā, tad ir iespējams vērsties būvvaldē. Būvvaldes darbinieks reģistrē pilnvaru jebkurai uzticības personai (tai noteikti nav jābūt sertificētam būvspeciālistam), jo bez sertificēta būvspeciālista var pilnvarot arī radinieku vai citu fizisku personu, kā arī juridisku personu, būvkomersantu. Tomēr, ja veselības vai cita iemesla dēļ nav iespējams klātienē būvvladē reģistrēt pilnvaru, tad gan būs vajadzīga notariāli apstiprināta pilnvara katrai būvniecības procesā iesaistītajai personai, piemēram, ieceres izstrādātājam, projektētājam, atbildīgajam būvdarbu vadītājam.

 

CSS Collapse

1. Kas jāzina pirms privātmājas būvniecības uzsākšanas? 1. Kas jāzina pirms privātmājas būvniecības uzsākšanas?
2. Dokumentu sagatavošana būvniecības procesa uzsākšanai un sertificēta būvspeciālista iesaiste 2. Dokumentu sagatavošana būvniecības procesa uzsākšanai un sertificēta būvspeciālista iesaiste
3. Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana, saskaņošana un iesniegšana 3. Būvniecības ieceres iesnieguma sagatavošana, saskaņošana un iesniegšana
4. Būvatļaujas saņemšana, nosacījumu izpilde 4. Būvatļaujas saņemšana, nosacījumu izpilde
5. Būvdarbu uzsākšana 5. Būvdarbu uzsākšana