PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

29.11.2022. laika posmā no 21:15 līdz 22:15 saistībā ar tehniskajiem darbiem e-adreses sistēmā nevarēs veikt saziņu izmantojot e-adresi, nevarēs izveidot vai deaktivizēt e-adresi.

Saistībā ar tehniskiem darbiem 30.11.2022 laikā no plkst.22:00 līdz 01.12.2022 plkst.01:00 var būt traucēta autentifikācija portālā.

Informējam, ka sakarā ar e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" darbības pārtraukšanu 31.12.2022. un atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 27.09.2022 sēdes protokols Nr.49, paragrāfs Nr.45) no 01.12.2022 e-pakalpojuma darbība tiks ierobežota.

Piedāvājam izvērtēt iespēju lokāli lejupielādēt portāla klienta darba vietas sadaļā "Mani priekšlikumi" iestāžu sniegtās atbildes, jo sadaļas "Mani priekšlikumi" darbība portālā tiks pārtraukta no 01.01.2023.

 

Aicinām turpmākai komunikācijai ar valsts un pašvaldību iestādēm izmantot valstī noteikto oficiālo elektroniskās saziņas kanālu – E-adresi

 

Ja oficiālā elektroniskā adrese vēl nav izveidota, to varat izveidot šeit.

E-pakalpojums "Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai" uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts