Latvija.lv

Valsts pārvaldes pakalpojumu
portāls

Uzmanību! 28. un 29.janvārī valsts pārvaldes pakalpojumu portāls Latvija.lv nav pieejams.

Valsts reģionālās attīstības aģentūra portālā veic ar uzturēšanu saistītus plānveida tehniskos darbus.
Aicinām būt saprotošiem un neuztraukties, ja neizdodas pieslēgties portālam. Tā darbība tiks atjaunota pirmdien, 30.janvārī.Valsts reģionālās attīstības aģentūra