Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā filiāles pārstāvim.

Latvijas Valsts radio un televīzijas centrs ziņo, ka šobrīd novēroti traucējumi e-Identitātes apliecināšanai ar eParaksts mobile Android operētājsistēmā, ko izraisījusi Google darbība. Aicinām veikt Android System WebView un Google Chrome atjauninājumus Google Play veikalā.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālā - https://e.ic.iem.gov.lv/

NAV PIEEJAMS E-PAKALPOJUMS:

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

SLĒGTI E-PAKALPOJUMI:

- Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm
- Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole 
- Fitosanitārā robežkontrole