Tehnisku iemeslu dēļ šobrīd nav iespējams iesniegt e-iesniegumus par slimības un maternitātes pabalstiem.

Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā filiāles pārstāvim.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālā - https://e.ic.iem.gov.lv/

NAV PIEEJAMS E-PAKALPOJUMS:

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

SLĒGTI E-PAKALPOJUMI:

- Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm
- Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole 
- Fitosanitārā robežkontrole

TIEK PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

 

— Sakarā ar plānotajiem tehniskiem darbiem, 11.05.2021 laika posmā no plkst. 22:00 līdz plkst. 23:30 izpildei nebūs pieejams e-pakalpojums "Iesniegums iestādei".

— Saistībā ar tehniskiem darbiem 12.05.2021. laika posmā no plkst. 06:00 līdz 08:00 iespējami īslaicīgi traucējumi e-pakalpojumu darbībā.