— Tehnisku iemeslu dēļ ir traucēta e-pakalpojuma ''Pieteikt Eiropas veselības apdrošināšanas karti (EVAK)'' darbība.

— Tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojumā "Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija" nav iespējams norēķināties ar maksājumu kartēm.

— Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā filiāles pārstāvim.

— Tehnisku iemeslu dēļ pašlaik nav iespējams autentificēties kā juridiskas personas pārstāvim.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālā - https://e.ic.iem.gov.lv/

ŠOBRĪD NEDARBOJAS SEKOJOŠI E-PAKALPOJUMI:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta  

— E-pakalpojumā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" nav iespējas saņemt informāciju no CSDD informācijas sistēmas

— Informācija par prognozējamo vecuma pensijas apmēru

 Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojuma "Mani dati VDEĀVK" 2.solī nav iespējams saglabāt savu kontaktinformāciju, taču e-pakalpojuma pamatfunkcionalitāte (saņemt informāciju par sevi vai pārstāvētajām personām no VDEĀVK informācija sistēmas) nav traucēta.

— Iespējamas problēmas ar VSAA sūtīto lēmumu attēlošanu, kas sūtīti laika posmā no 25.09.2020. - 01.10.2020. Tiklīdz problēma tiks atrisināta, lēmumi būs apskatāmi portāla klienta darba vietā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

— Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.

TIEK PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

— 01.03.2021. no 07:35 līdz 08:00 nebūs pieejami VID Muitas e-pakalpojumi “Muitas maksājumu veikšana tiešsaistes režīmā” un “Muitas maksājumu izpildes statusa pārbaude”.