Informējam, ka no 2022.gada 1.februāra e-pakalpojums “Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves" tiek slēgts. Savu  gribu atļaut vai aizliegt izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves turpmāk var veikt izdarot atzīmi veselības informācijas sistēmā.

E-pakalpojums Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai” uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

Saistībā ar tehniskajiem darbiem Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes (PMLP) Fizisko personu reģistra informācijas sistēmā 29.05.2022 laika posmā no plkst. 18.00 līdz plkst. 21.00 iespējami darbības traucējumi PMLP un citu iestāžu e-pakalpojumos, kā arī iespējami traucējumi e-adreses izveidē fiziskām personām.