Saistībā ar tehniskiem darbiem, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties izmantojot pārrobežu autentifikāciju.

Tehnisku iemeslu dēļ portālā nav iespējams autentificēties kā filiāles pārstāvim.

Informējam, ka portālā ir slēgti e-pakalpojumi "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību", "Izziņas pieprasīšana par juridiskai personai piemērotajiem piespiedu ietekmēšanas līdzekļiem un administratīvajiem sodiem" un "Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem". Izziņas par personas sodāmību varat pieprasīt Iekšlietu ministrijas Informācijas centra portālā - https://e.ic.iem.gov.lv/

NAV PIEEJAMS E-PAKALPOJUMS:

Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

SLĒGTI E-PAKALPOJUMI:

- Personu sūdzības, iesniegumi un priekšlikumi par sociālo palīdzību un sociālajiem pakalpojumiem
- Atskaišu un valsts statistikas pārskatu iesniegšana
- Iesnieguma statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem
- Rindas statuss sociālo pakalpojumu saņemšanai, paziņojums par pieņemtajiem lēmumiem

- Pārtikas robežkontrole, ievedot preces Eiropas Savienībā no trešajām valstīm
- Augu izcelsmes dzīvnieku barības robežkontrole 
- Fitosanitārā robežkontrole

- Pārtikas uzņēmuma reģistrācija vai atzīšana, bioloģiskās lauksaimniecības kontroles institūciju atzīšana