Informējam, ka no 2022.gada 1.februāra e-pakalpojums “Iesniegums par aizliegumu vai atļauju izmantot personas ķermeni, audus un orgānus pēc nāves" tiek slēgts. Savu  gribu atļaut vai aizliegt izmantot savu ķermeni, audus un orgānus pēc nāves turpmāk var veikt izdarot atzīmi veselības informācijas sistēmā.

E-pakalpojums Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai” uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

Saistībā ar VZD informācijas sistēmu uzturēšanas darbiem, ceturtdien 30.06.2022 no plkst.17:30 līdz piektdien 01.07.2022 plkst.03:00 plānots šādu e-pakalpojumu darbības pārtraukums: ''Mani dati Kadastrā'', ''Datu atlase un izvade par konkrētiem objektiem vai apgabaliem pēc definētiem parametriem'', ''Valsts zemes dienestā reģistrēto pasūtījumu statusu izsekošana un jaunu pasūtījumu noformēšana'',''Valsts zemes dienesta tematisko karšu pārlūkošana''.