Saistībā ar tehniskām problēmām, pašlaik portālā nav iespējams autentificēties kā biedrības pārstāvim.

TIEK PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

— 03.12.2020. laikā no plkst. 22:00 līdz 04.12.2020 plkst.00:00 nevarēs nosūtīt e-adreses ziņojumus, aktivizēt e-adreses kontu.

— 03.12.2020. laikā no plkst. 22:00 līdz plkst. 22:30 iespējami īslaicīgi traucēta Juridiskās personas autentifikācija portālā Latvija.lv, kā arī iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Pilnvarojums veikt darbības elektroniskā vidē juridiskas personas vārdā" darbībā.

ŠOBRĪD NEDARBOJAS SEKOJOŠI E-PAKALPOJUMI:

— Saņemt e-konsultāciju no ģimenes ārsta

— Izziņas pieprasīšana par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem

Izziņu par privātpersonai uzliktajiem administratīvajiem sodiem var saņemt e-pakalpojumā "Izziņas pieprasīšana par fiziskas personas sodāmību".

 E-pakalpojumā "Administratīvo sodu pārbaude un nomaksa" nav iespējas saņemt informāciju no CSDD informācijas sistēmas

 Informējam, ka šobrīd tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojuma "Mani dati VDEĀVK" 2.solī nav iespējams saglabāt savu kontaktinformāciju, taču e-pakalpojuma pamatfunkcionalitāte (saņemt informāciju par sevi vai pārstāvētajām personām no VDEĀVK informācija sistēmas) nav traucēta.

— Iespējamas problēmas ar VSAA sūtīto lēmumu attēlošanu, kas sūtīti laika posmā no 25.09.2020. - 01.10.2020. Tiklīdz problēma tiks atrisināta, lēmumi būs apskatāmi portāla klienta darba vietā. Atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

— Tehnisku iemeslu dēļ iespējami traucējumi e-pakalpojuma "Informācija par sociālās apdrošināšanas iemaksām un apdrošināšanas periodiem" darbībā.