Tehnisku iemeslu dēļ e-pakalpojums ''Darba devēja E-iesniegums sociāli apdrošināmās personas statusa saglabāšanai Latvijā, parasti strādājot divās vai vairākās ES/EEZ valstīs vai Šveicē (A1 sertifikāta saņemšanai)'' nedarbojas. Aicinām iesniegumus iesniegt elektroniski ( iemaksas@vsaa.gov.lv ), parakstot iesniegumu ar e-parakstu vai sūtot pa pastu (Tilta iela 9, Rīga).

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

 

Saistībā ar tehniskiem darbiem 08.12.2022. no plkst. 21:00 līdz plkst. 21:30 portālā iespējami darbības traucējumi maksājumu veikšanā.

Informējam, ka atbilstoši Ministru kabineta lēmumam (MK 27.09.2022 sēdes protokols Nr.49, paragrāfs Nr.45) no 01.12.2022 e-pakalpojuma "Priekšlikuma, sūdzības, jautājuma vai lūguma iesniegšana" darbība tiek pārtraukta! Aicinām turpmākai komunikācijai ar valsts un pašvaldību iestādēm izmantot valstī noteikto oficiālo elektroniskās saziņas kanālu – E-adresiJa oficiālā elektroniskā adrese vēl nav izveidota, to varat izveidot šeit.

 

Papildus informējam, ka laika posmā no 01.12.2022 līdz 31.12 2022 portāla klienta darba vietas sadaļā "Mani priekšlikumi" lokālai lejupielādei joprojām ir pieejamas iestāžu sniegtās atbildes un sadaļas darbība tiks pārtraukta 01.01.2023!

E-pakalpojums "Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai" uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts