Tehnisku iemeslu dēļ uz laiku var būt apgrūtināta lauku aizpildīšana VSAA e-iesniegumos.

Informējam, ka ar 04.01.2022 portālā Latvija.lv ir slēgts e-pakalpojums “Mājas (istabas) dzīvnieka pirmreizēja reģistrācija”. Saistībā ar grozījumiem Veterinārmedicīnas likumā (21.panta ceturtā daļa) ar 04.01.2022 mājas (istabas) dzīvnieku pirmreizējo reģistrāciju veic tikai praktizējošs veterinārārsts. Plašāka informācija ir pieejama Lauksaimniecības datu centra mājas lapā https://www.ldc.gov.lv/lv/informacija-par-registresanu

 

E-pakalpojums Pieteikšanās personu apliecinoša dokumenta izsniegšanai” uz laiku no 2022.gada 3.janvāra līdz 2022.gada 31.decembrim tiek slēgts. Lai pieteiktu apmeklējumu personu apliecinoša dokumenta noformēšanai, lūdzam izmantot Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes elektronisko pierakstu https://www.pmlp.gov.lv/lv/pieraksts

Ievērībai! E-pakalpojums "Dzīvesvietas deklarācijas iesniegšana" un "Iesniegums par dzīvesvietas reģistrēšanu ārvalstīs" ir apvienoti e-pakalpojumā "Dzīvesvietas deklarēšana vai norādīšana". Jaunais e-pakalpojums nodrošina iespēju elektroniski deklarēt dzīvesvietas adresi Latvijā vai norādīt uzturēšanās adresi ārvalstī, kā arī norādīt vienu papildu adresi Latvijā vai ārvalstī un anulēt papildu adresi, ja tā vairs nav aktuāla.

 

Šobrīd portālā Latvija.lv var būt traucēta e-adreses ziņojumu parakstīšana. Ja neizdodas parakstīt dokumentu ar portāla Latvija.lv līdzekļiem, aicinām to parakstīt ārpus portāla Latvija.lv un pēc tam pievienot pielikumā.

PLĀNOTI PĀRTRAUKUMI:

 

Saistībā ar LVRTC plānotajiem tehniskajiem darbiem 25.01.2022 no plkst. 21:00 līdz plkst. 22:00 var būt īslaicīgi traucējumi juridisko personu autentifikācijā un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes un Rīgas Domes e-pakalpojumos, kuri tiek attēloti portāla Latvija.lv jaunajā dizainā.